Historia

”Merchants of Peace” – lyhyt ICC-historia

ICC perustettiin Atlantic Cityssä, Yhdysvalloissa muutaman kansainvälisestä kaupasta kiinnostuneen yritysjohtajan toimesta välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1919 edistämään vapaata kansainvälistä kauppaa ja kilpailua. Lisääntyvän kaupankäynnin ja yhteistyön katsottiin tuovan vaurautta eri kansoille ja edistävän siten rauhanomaista kehitystä.

ICC:n vuorovaikutussuhde ensin Kansainliiton, sittemmin Yhdistyneiden Kansakuntien, sen alajärjestöjen, samoin GATT:n / WTO:n, OECD:n, Euroopan unionin sekä muiden hallitusten välisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa on ollut säännöllistä ja hedelmällistä. Esimerkiksi YK:ssa ICC:lla on talous- ja sosiaalikysymyksissä tunnustettu neuvonantajan rooli ja keskeinen rooli yrityselämän näkemysten saattamisessa osaksi G8 / G20-prosessia.

”Paasikivestä nykyaikaan” – ICC Suomen historia

Osana Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymistä päätettiin vuonna 1927 liittyä vuonna 1919 perustettuun elinkeinoelämän kansainväliseen järjestöön, Kansainväliseen kauppakamariin.

Keskuskauppakamarissa pidettiin 21.2.1927 kokous, jossa Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, Suomen Teollisuusliitto, Suomen Tukkukauppiaitten Liitto ja Keskuskauppakamari perustivat Kansainvälisen kauppakamarin Suomen kansalliskomitean. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Suomen Pankkiyhdistyksen puheenjohtaja, lakit.tri J.K.Paasikivi. Toimisto sijoitettiin Keskuskauppakamariin, joka edusti tuolloin laajasti koko elinkeinoelämää.

Ensimmäiset yritysjäsenet olivat Oy Fiskars Ab, Kesko Oy, Oy Strömberg Ab (nykyinen ABB), SOK ja Wärtsilä ja vähän myöhemmin Oy Machinery Ab ja Oy Stockmann Ab . Näin alkoi Suomen elinkeinoelämän kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen. Vuonna 2008 ICC Suomi julkisti käytännönläheisen 80-vuotishistoriikin – ICC Suomi 1927-2007.

Ympyrä sulkeutuu – muutos on mahdollisuus

Vuonna 2015 Keskuskauppakamarin kansainväliset asiat ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osaston toimisto yhdistettiin yhdeksi kansainvälisestä vaikuttamisesta ja yrityspalveluista vastaavaksi tiimiksi. Tiiviillä asiantuntijayhteistyöllä pyritään vahvistamaan suomalaisen yrityselämän kansainvälistä vaikuttavuutta, verkottumista sekä kansainvälisen kaupan palveluiden kehittämistä. ICC:n globaalin yritysverkoston ohella käytössä on Eurochambersin EU-vaikuttamiskanavat sekä Finncham-verkoston kahdenväliset kauppakamari/kauppayhdistysyhteydet. 

ICC:n jäsenyys täydentää kotimaisten järjestöjen kuten alueellisten kauppakamarien jäsenyyttä, ja sitä suositellaan kaikille kansainvälisessä kaupassa tiiviisti mukana oleville yrityksille ja muille toimijoille. Yhteisten toimintamallien kehittäminen on elinkeinoelämän vastaus toimintaympäristön muutoksiin. Globaalit ja lokaalit yritysten intressit ovat yhä useammin samankaltaisia

ICC Suomen pääsihteerit

2023- Päivi Pohjanheimo
2021-2023 Lenita Toivakka
1997-2021 Timo Vuori
1992-1996 Lauri Railas
1983-1991 Ulla Gylling
1980-1982 Jürgen von Essen
1975- 1979 Timo Kivi-Koskinen
1970-1975 Risto Piepponen

1967-1970 Matti Mäenpää
1965-1967 Olli Nikkola
1949-1964 M.E. Koskimies
1947-1949 E.O. Raustila
1946-1947 Olli J. Vallila
1942-1946 Sota / toiminta keskeytetty
1927-1942 Edward Järnström

ICC Suomen puheenjohtajat vuodesta 1927

2022- pääjohtaja Timo Ritakallio, OP-ryhmä
2017-2021, toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM Kymmene Oyj
2015-2016, vuorineuvos, pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group
2013-2014, professori, hallituksen jäsen KTT Anne Brunila, Kone, StoraEnso, Sanoma
2011-2012, toimitusjohtaja Mikael Mäkinen, Cargotec
2010-2011, toimitusjohtaja Hannu Syrjänen, Sanoma
2007-2009, vuorineuvos Jorma Eloranta, Metso
2005-2008, varakonsernijohtaja Markku Pohjola, Nordea
2003-2004, vuorineuvos Matti Honkala, Kesko
2000-2003, toimitusjohtaja Matti Packalén, Alma Media
1993-1999, toimitusjohtaja Pertti Voutilainen, Merita Pankki
1990-1992, vuorineuvos Simo Vuorilehto, Nokia
1987-1989, vuorineuvos Asko Tarkka, Huhtamäki
1970-1986, vuorineuvos Tapio Koski, Kesko
1958-1969, pääjohtaja Matti Virkkunen, Kansallispankki
1950-1957, kauppaneuvos S.A. Harima, Talous-Osake-Kauppa Oy
1930-1950, ministeri, johtokunnan jäsen Carl Enckell, Helsingin Osakepankki
1927-1929, pääjohtaja J.K. Paasikivi, Kansallispankki

ICC Suomen kunniajäsenet

2020: Hallituksen puheenjohtaja, entinen pääministeri ja Nokian johtaja, ICC Executive Board member 2013-2019 Esko Aho, ICC Merchant of Peace palkittu 2019
2013: Teollisuusneuvos, ICC Executive Board member 2007-2013 Martin Granholm, ICC Merchant of Peace palkittu 2012
2010: Kunniakonsuli Harry B. Berner (k)