Tule osaksi globaalia yritysverkostoa

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n jäsenyys on avoin kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän järjestöille kaikkialta maailmasta. ICC on aidosti ainoa todella globaali yritysverkosto, jossa suomalaisyritykset toimialasta riippumatta voivat olla mukana ja saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa markkinoiden ja niiden sääntelyn kehityksestä.

Kansainvälinen kauppakamari (ICC) on kansainvälisin ja käytännönläheisin yrityselämän järjestöistä

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n jäsenyys on avoin kaikille yrityksille ja elinkeinoelämän järjestöille kaikkialta maailmasta. ICC on aidosti ainoa todella globaali yritysverkosto, jossa suomalaisyritykset toimialasta riippumatta voivat olla mukana ja saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa markkinoiden ja niiden sääntelyn kehityksestä.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n tavoitteena on helpottaa yritysten käymää kansainvälistä kauppaa Make Trade Simple -hengessä.

Globaali verkosto

Suomessa kaikki keskeiset, kansainvälisessä kaupassa mukana olevat vienti- ja tuontiyritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä muut toimijat ovat Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n jäseniä. Jäsenyyden kautta yritykset ja muut toimijat haluavat varmistaa, että niillä on käytössä ajankohtaisin tieto kansainvälisen kaupan trendeistä ja regulaatiosta. Jäsenyrityksset haluavat myös kehittää kansainvälistä kauppaa, kauppaprosesseja ja niiden toimivuutta, vahvistaa riskienhallintaa sekä liiketoiminnan tuottavuutta.

Näihin ICC tarjoaa tukea ja apua mm. kehittämällä yhteistyössä yritysten kanssa toimintamalleja, ohjeita ja suosituksia. Näitä ovat esimerkiksi ICC:n kansainvälisesti tunnustetut sopimus- ja toimitusehdot, rahoitus- ja maksutavat sekä riskienhallinta ml. compliance ja due diligence -suositukset.

Paikallisen kauppakamarin jäsenyys ei tarkoita automaattisesti Kansainvälisen kauppakamarin jäsenyyttä, vaan se täydentää sitä. Yrityksen on nimenomaisesti oltava ICC:n jäsen saadakseen osallistua ICC:n toimintaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä saadakseen käyttöönsä kaikki jäsenpalvelut.

ICC:n jäsenyyden hyödyt

1. Vaikuttaminen

ICC Suomella sekä ICC:n maailmanlaajuisella kattojärjestöllä on asiantuntijaryhmiä, joiden kautta jäsenorganisaatiot pääsevät vaikuttamaan elinkeinoelämää koskevien kansainvälisten sääntöjen ja standardien sisältöihin.

2. Tieto

Jäsenet saavat luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kansainvälisen liiketoiminnan regulaatioympäristön kehityksestä, kansainvälisen kaupan käytänteiden kehityksestä sekä globaalin kaupankäynnin tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

3. Verkostoituminen ja tapahtumat

ICC Suomen jäsenenä saat ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua kansallisesti sekä kansainvälisesti asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Saat myös kutsuja Kansainvälisen kauppakamarin ja ICC Suomen järjestämiin tapahtumiin.

4. Jäsenalennukset

Jäsenet voivat vahvistaa kansainvälisen kaupan osaamistaan hyödyntämällä ICC:n julkaisuja sekä osallistumalla ICC Academyn koulutuksiin jäsenhinnalla.

Lisäksi ICC Suomen jäsenet saavat Keskuskauppakamarin kaikki koulutukset ja tapahtumat jäsenhintaan sekä ICC kaupasta –10 % kaikesta ammattikirjallisuudesta.