Hallitus ja valtuuskunta

Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen hallitus

Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry:n valitsevat kumpikin sääntöjensä edellyttämällä tavalla omat hallitukset yhteisen vaalivaliokunnan ehdotuksesta. Käytännössä hallituksen kokoukset pidetään samanaikaisesti yhdistettyinä. Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry:n hallituksessa on oltava puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet 1.1.–31.12.2024

Puheenjohtaja
Pääjohtaja Timo Ritakallio, OP-ryhmä

Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR-yhtymä
Johtaja Nina Arkilahti, Nordea Oyj

Jäsenet
Pääjohtaja Hannu Krook, SOK
Hallituksen puheenjohtaja Toni Pokela, K-kauppiasliitto
Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Hallituksen sihteeri
Talous – ja hallintojohtaja Yvonne Backas, Keskuskauppakamari


Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen valtuuskunta

Osaston valtuuskuntaan kuuluu osaston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään 30 ja enintään 100 jäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ottaen huomioon, että elinkeinoelämän eri toimialat ovat siinä mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina. Osaston valtuuskunnan varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään viimeistään kesäkuussa, ja syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Puheenjohtajisto 1.1.–31.12.2024

Puheenjohtaja
Pääjohtaja, President and Group Chief Executive Officer Timo Ritakallio, OP-ryhmä

Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR-Yhtymä Oyj
Johtaja Nina Arkilahti, Nordea Oyj

Lisätietoja icc@icc.fi