Verkostoja ja ihmisiä

ICC Suomi – Osana globaalia yritysverkostoa

Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (ICC Suomi) on yksi ICC:n yli 100 maassa toimivasta kansallisesta osastosta. ICC Suomi on Suomen elinkeinoelämän kanava osallistua ICC:n kautta maailmanlaajuiseen yrityselämän yhteistyöhön.

ICC:n jäseninä olevien suomalaisten yritysten ja järjestöjen asiantuntijat voivat osallistua kansainvälisen liiketoiminnan kysymysten käsittelyyn ICC:ssa ja täten vaikuttaa yritysten kansainväliseen toimintaympäristöön ja sen pelisääntöihin.

Tutustu Kansainväliseen kauppakamariin ICC:n osoitteessa

Tehtäviimme kuuluu

  • vaikuttaa: nimetä suomalaiset asiantuntijat ICC:n valiokuntiin ja välittää suomalaisen elinkeinoelämän näkemykset päätoimistolle lausuntojen ja aloitteiden muodossa.
  • viestittää: saattaa ICC:n kannanotot, julkilausumat, suositukset, ohjeet ja säännöstöt Suomen viranomaisten ja elinkeinoelämän tietoon ja järjestää tilaisuuksia ICC:n tavoitteiden tunnetuksi tekemiseksi.
  • palvella: tarjota jäsenilleen kansainväliseen kaupankäyntiin liittyviä julkaisu-, neuvonta ja koulutuspalveluita.

Vuoden 2024 pääpainopisteet

Terve kilpailu epävarmassa maailmassa

Geopoliittisen tilanteen aiheuttama epävarmuus, korostaa maailmanlaajuisen kauppakamariverkoston merkitystä. Kun protektionismi ja omavaraisuuden vahvistaminen maailmassa kasvavat, työ vapaakaupan, avoimuuden ja terveen kilpailun puolesta on entistä tärkeämpää. Vapaakauppasopimusten ja kauppakumppanuuden merkitys on suuri blokkiutuvassa maailmassa. Niiden avulla voidaan luoda luottamusta ja turvata arvoketjuja.

Vastuullinen riskienhallinta ja varautuminen

Osaava ja vastuullinen riskienhallinta on välttämättömyys kansainvälisessä kaupassa. Varautumisen ja riskienhallinnan merkitys on korostunut, kun poliittiset ja geopoliittiset riskit maailmankaupassa ovat kasvaneet. Yritysten vastuullisuuteen, eettisyyteen ja arvojen mukaiseen toimintaan kohdistuu suuria odotuksia. Yritysten vastuullisuustyön läpinäkyvyyttä edellyttävät niin asiakkaat, rahoittajat kuin julkiset toimijat. Sidosryhmien vaatimuksiin vastataan lisääntyvällä EU-tason yritysvastuusääntelyllä. Hyvän vähintään EU-tasoisen sääntelyn rinnalla tarvitaan itsesääntelyä. Suomessa esimerkiksi ICC:n markkinointi -, mainonta- ja sponsorointiohjeet täydentävät kansallista markkinointi- ja kuluttajansuojasääntelyä. Toimia itsesääntelyn hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi on jatkettava.

Digitaalinen, turvallinen ja vihreä kasvu

Yritykset, jokaisella toimialalla ja jokaisessa valtiossa ovat kasvavassa määrin riippuvaisia IC-teknologioista sekä vakaasta, turvallisesta ja luotettavasta internetistä, joka turvaa yritysten päivittäiset tiedonkulun ja operaatiot. Digitaalisuudella edistetään myös ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä.

Sujuvat kauppaprosessit

Kansainvälisessä kaupassa yritysten kauppaprosessien, tullauksen, toimitusten ja maksujen sujuvuutta voidaan parantaa, jos kaupan osapuolet osaavat asiansa ja käyttävät oikeita sopimusmalleja. Suomalaiset vientiyritykset ja pankit hyödyntävät laajasti ICC-sopimus- ja toimitusmalli ja maksutapasääntöjä.

Vaikuttava ICC Suomi

ICC Suomi uudistuu ja kehittyy: Toimintavuonna ICC Suomen merkitys jäsenilleen kasvaa. Kansainvälinen ICC-toiminta ja verkostot tuovat lisäarvoa ja arvokasta kumppanuutta suomalaisille yrityksille epävarmassa geopoliittisessa maailmassa.