Riidanratkaisupalvelut

Johtavaa riidanratkaisua maailmanlaajuisesti

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n riidanratkaisupalvelut (Dispute Resolution Services, DRS) helpottavat kaupallisten riitojen ratkaisemista ylivoimaisella palvelulla yhä myrskyisämmässä toimintaympäristössä, jossa oikeussuojan saatavuus ja oikeusvaltion periaatteet ovat avainasemassa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa.

ICC DRS tarjoaa palveluja, joilla edistetään maailmankaupan jatkuvuutta auttamalla kaupallisia osapuolia välttämään, hallitsemaan ja ratkaisemaan riitoja. Palvelut kuten ICC:n välimiesmenettely ja riitojen välttämiseen tarkoitetut työkalut, varmistavat, että riitojen syntyessä ne ratkaistaan nopeasti ja tehokkaasti. Tämä antaa osapuolille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintansa painopisteisiin täysin rauhallisin mielin ICC:n kustannustehokkuuden, prosessien avoimuuden, turvallisuuden ja luottamuksellisuuden ansiosta.

Miten DRS toimii

Jotta riidat voidaan ratkaista tehokkaasti ja tuloksellisesti, yritykset tarvitsevat oikeudenmukaisen prosessin ja yhtäläiset mahdollisuudet saada oikeutta. Välimiesmenettely ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt (Alternative Dispute Resolution, ADR) tarjoavat osapuolille nopean, ennustettavan ja kustannustehokkaan oikeussuojan, minkä vuoksi yritykset usein sisällyttävät kaupallisiin sopimuksiinsa välimiesmenettely- ja ADR-lausekkeita.

ICC DRS tarjoaa laajan valikoiman räätälöitävissä olevia palveluja riidan jokaiseen vaiheeseen ICC:n kansainvälisen ADR-keskuksen tarjoamista palveluista (sovittelu, asiantuntijat, riita-asioiden lautakunnat ja DOCDEX) aina ICC:n välimiesmenettelyyn, jonka tarjoaa maailman luotetuin instituutio: ICC:n kansainvälinen välimiesoikeus. ICC:n hallinnoimien menettelyjen valikoimaa voidaan käyttää erikseen, peräkkäin tai jopa samanaikaisesti vaihtoehtona oikeudenkäynneille kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisemiseksi.

ICC:n välimiesmenettely on ICC:n välimiesmenettelyn sääntöjen ICC Rules of Arbitration ohjaama prosessi. ICC:n maailmanlaajuiset ja täysin neutraalit palvelut ovat kaikkien saatavilla, yksilöistä ja yksityisen sektorin yrityksistä valtioihin ja valtion eri toimijoihin. Kuka tahansa voi hyötyä ICC:n välimiesmenettelyn joustavuudesta ja tehokkuudesta. Ainoa vaatimus osapuolille on, että ICC:n välimiesmenettelystä on sovittu sopimuksessa tai erillisessä välimiesmenettelysopimuksessa. Tämä on yleensä määritetty jo ennen riidan syntymistä, mutta se voi tapahtua myös riidan jälkeen.

Kansainvälinen välimiesoikeus on maailman johtava välimiesoikeus

Vuodesta 1923 lähtien ICC on auttanut ratkaisemaan riitoja kansainvälisissä kaupallisissa kiistoissa ja sijoituskiistoissa. Kokemukseltaan ja asiantuntemukseltaan vertaansa vailla oleva ICC:n tuomioistuin ja sen sihteeristö ovat aina valmiita auttamaan eri osapuolia ja välimiestuomioistuimia kaikissa välimiesmenettelyyn liittyvissä kysymyksissä ja varmistamaan, että ICC:n tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Tuomioistuimen sihteeristö, jossa on yli 100 asianajajaa ja tukihenkilöstöä, toimii Pariisissa, Hong Kongissa, New Yorkissa, Singaporessa, Sao Paolossa ja Abu Dhabissa ja se käsittelee tapauksia millä tahansa valitulla kielellä. ICC pyrkii jatkuvasti parantamaan tehokkuutta ja suoraviivaistamaan kustannuksia sekä auttamaan täytäntöönpanoa ottamalla käyttöön uusia innovatiivisia välimiesmenettelyjä ja -välineitä. Tämä jatkuva kehittyminen varmistaa, että ICC on kaikkialla maailmassa yhteydessä kauppakumppaneiden huolenaiheisiin ja etuihin.

ICC kansainväliset asiantuntijaryhmät ovat väylä vaikuttamiselle

ICC:n jäsenenä asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin asiantuntijaryhmiin (Commissions), jotka tarkastelevat liike-elämän kannalta merkittäviä kysymyksiä ja muun muassa laativat lausuntoja hallitustenvälisiin keskusteluihin, elinkeinoelämälle sääntöjä ja lausekkeita sekä oppaita, jotka helpottavat kansainvälistä liiketoimintaa. Yksi asiantuntijaryhmistä on Commission on Arbitration and ADR, joka hyödyntää käytännön toimijoiden ja jäsenten asiantuntemusta. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä välimiesmenettelyyn ja vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin liittyvistä käytännön ja oikeudellisista kysymyksistä.

Suomalaiset asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa asiantuntijaryhmän toimintaan ja agendaan. Löydät edustajat tästä.

Lisätietoja:

ICC Mediation Rules

ICC Commission on Arbitration and ADR reports

ICC DRS julkaisuja muita aineistoja: ICC Dispute Resolution Library

Download free of charge the latest ICC Dispute Resolution Bulletin