Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt 2018

Kansainvälinen kauppakamari (ICC) on maailmanlaajuinen kaikki toimialat kattava elinkeinoelämän järjestö. ICC:n ensimmäiset markkinointisäännöt kirjoitettiin jo 1930-luvulla. Sääntöjä päivitetään noin viiden vuoden välein. Viimeisin päivitys on tehty vuonna 2018.

ICC:n markkinointisäännöt on tunnettu ja tunnustettu maailmanlaajuinen markkinoinnin eettinen ohjeisto, joka toimii markkinoinnin itsesääntelyn tukena. Säännöt edistävät yritysten tasapuolisia toimintamahdollisuuksia. Samalla ne vähentävät tarvetta lainsäädännölle ja viranomaistoimille. Koska ICC:n säännöt ovat globaalit, ne ovat omiaan helpottamaan alan toimijoita toimimaan oikealla tavalla maasta riippumatta. Säännöt sisältävät vastuullisen markkinoinnin perussäännöt ja erityissäännöt seuraavista teemoista: myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi, digitaalinen markkinointi sekä ympäristöväittämät markkinoinnissa. 

Suomessa Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunta ja Mainonnan Eettinen Neuvosto päättävät aina sovellettavasti kansallisesta itsesääntelyohjeistosta. ICC-ohjeet ovat niiden perustana. Katso ICC:n markkinointisäännöt – Keskuskauppakamari.

ICC:n markkinointisäännöt suomeksi (2018)

marketing-code-finnish-saannot-suomeksi-2019.pdf, 271 kt

pdf

ICC Advertising and Marketing Communications Code in English (2018)

icc-advertising-and-marketing-communications-code-int.pdf, 306 kt

pdf

Lisää julkaisuja