ICC Suomi ja Digital Economy – SEB:n Harri Rantanen uuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi

ICC Suomi perustaa uuden Digital Economy- asiantuntijaryhmän

Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto ICC Suomi perustaa jäsenyritysten toiveesta uuden kansallisen Digital Economy -asiantuntijaryhmän. Työryhmä koostuu ICC Suomen jäsenyritysten asiantuntijoista, jotka ovat erikoistuneet rahoitukseen, ulkomaankauppaan sekä juridiikkaan. Ryhmän keskeinen missio on edistää ulkomaankaupanrahoituksen ja kansainvälisen kaupankäynnin digitalisaatiota Suomessa.

Asiantuntijaryhmän tavoitteena on vaikuttaa markkinakäytäntöihin, regulaatioon ja sääntelyyn Suomessa koskien kaupankäynnin ja rahoituksen digitalisaatiota. Pohjana tässä työssä toimii Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) laatima Digital Standards Initiative, jonka tavoitteena on määrittää digitaalisen kaupankäynnin ja sen rahoittamisen globaalit standardit, käytänteet ja yhtenäistää jäsenmaissa digitalisaation mahdollistavaa lainsäädäntöä. Ensimmäinen askel on MLETR:n (Model Law on Electronic Transferable Records) adoptoiminen Suomeen. Tämä on mallilaki sähköisesti siirrettävistä asiakirjoista. Perustettava asiantuntijaryhmä määrittää itse ryhmän muut tavoitteet.

”Digitaalisuuden avulla sujuvoitetaan kauppaprosesseja ja luodaan niihin turvallisuutta. Digitaalisuuden avulla edistetään myös kestävää kehitystä ja mahdollisestaan uusien innovaatioiden syntyä. Epävarmassa maailmantilanteessa luotettavat ja kilpailukykyiset kansainväliset kauppaprosessit ovat erityisen tärkeät. Suomessa julkisen sektorin ja yritysmaailman yhteistyön tiivistäminen on välttämätöntä, jotta tarpeelliset mm. lainsäädäntöön liittyvät prosessit saadaan huolellisesti tehtyä. ICC Suomen jäsenyritysten asiantuntijoista koostuva uusi Digital Economy- asiantuntijaryhmä on tärkeässä roolissa digitaalisten kauppaprosessien edistäjänä”, sanoo ICC Suomen maajohtaja Lenita Toivakka

SEB:n Harri Rantanen valittu asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi

Ryhmän puheenjohtajaksi on nimetty rahoituksen digitalisaation osaaja Skandinaviska Enskilda Banken SEB:n liiketoimintakehittäjä Harri Rantanen. Hänellä on pitkä tausta rahoituksessa sekä vahva omistautuminen uusien rahoitusratkaisujen kehittämiseen. Digital Economy -ryhmässä hän näkee valtavasti potentiaalia sekä korostaa sen tärkeyttä Suomessa.

”Sujuva kansainvälinen kaupankäynti ja sen rahoitus ovat elinehto Suomelle, ja usein niiden hidasteina ovat vanhakantaiset prosessit ja papereihin perustuvat käytänteet.  Muutamana viime vuotena alueen digitalisoinnin kehitys on alkanut monella paikallisella ja kansainvälisellä hankkeella.  Suomalaisten toimijoiden kaupankäynnin edellytykset ovat riippuvaisia kansainvälisistä käytänteistä, joita ICC omalta osaltaan on perinteisesti ollut määrittämässä.  Suomen osalta on tärkeää olla tietoinen eri standardointi- ja harmonisaatiohankkeista ja niiden tuntemuksella ja hyvällä koordinaatiolla varmistaa suomalaisen liiketoiminnan toimintaympäristö niin nykyisille kuin tuleville käytänteille yhteensopiviksi. ICC Suomen Digital Economy -asiantuntijaryhmä aloittaa työnsä tämän koordinaation takaamiseksi.  Toivottavasti innostut ja tuot oman osaamisesi yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi”, sanoo Harri Rantanen

Kansainvälinen kauppakamari (International Chamber of Commerce, ICC) on ainoa elinkeinoelämän maailmanlaajuinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, joka kattaa kaikki toimialat tuotannosta kauppaan, jakeluun ja palveluihin. Järjestö edustaa yli 45 miljoonaa yritystä ympäri maailman. Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (ICC Suomi) on ollut aktiivisesti mukana ICC:n toiminnassa jo vuodesta 1927 ja on tänään yksi ICC:n yli 130 maassa toimivasta kansallisesta osastosta.

ICC Suomen jäseninä olevat suomalaiset yritykset sekä järjestöt osallistuvat kansainvälisen kaupan kysymysten käsittelyyn ICC:ssa ja sitä kautta vaikuttavat yritysten kansainväliseen toimintaympäristöön ja sen pelisääntöihin. ICC Suomi on Suomen elinkeinoelämän kanava osallistua maailmanlaajuinen yrityselämän yhteistyöhön. ICC Suomi toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

Kirjoittanut: Nur Nybom, ICC Suomi

Yhteystiedot:
Harri Rantanen, SEB
Email: harri.rantanen@seb.fi
Puhelin: +358 50 599 0367
LinkedIn: www.linkedin.com/in/harrirantanen/

Lenita Toivakka, ICC Suomi
Email: lenita.toivakka@chamber.fi
Puhelin: +358 50 464 6552
Twitter:  toivakkalenita
LinkedIn: linkedin.com/in/lenitatoivakka