Saksassa piilevät loistavat mahdollisuudet suomalaisille – keskiössä vihreä siirtymä ja energia

Ukrainan sodan myötä alkaneen energiakriisin odotettiin ajavan Saksan talouden taantumaan ja jopa lamaan, mutta näin ei näytä käyneen. Päinvastoin talousnäkymät ovat yllättävän positiiviset jopa yritysten näkökulmasta.

Saksan talouden positiivinen yllätys näkyy numeroissa. Saksan BKT luvut ylittivät koronaa edeltävän ajan tason vuonna 2022 (+1,9 %) sekä Saksan vienti kasvoi viime vuoden marraskuussa 13,3 % verrattuna marraskuuhun 2021, joka oli -0,3 %. Teollisuuden eri alojen kontribuutio BKT:n kasvuun oli seuraava: palvelut kasvoivat 6 %, jälleenmyynti ja turismi yhteensä 4 %. Myös yksityinen kulutus kasvoi Saksassa 4,6 % sekä teollisuuteen tehdyt investoinnit kasvoivat 2,5 %. Näiden lisäksi Saksassa yrityksillä on positiivinen kuva viennin kehityksestä. 60 % yrityksistä odottaa viennin kasvavan edelleen energiakriisistä huolimatta. Yksityisen kulutuksen kasvu kielii myös positiivisesta kehityksestä kuluttajien keskuudesta. Inflaatio on myös kehittynyt Saksassa positiiviseen suuntaan. Vielä joulukuussa 2022 sen arvioitiin olevan 8,6 % kun taas samana vuonna lokakuussa se oli 10 %. Inflaation on ennustettu olevan vuonna 2024 2-3 %.

Missä sitten piilevät mahdollisuudet suomalaisille? Saksa pyrkii tällä hetkellä hajauttamaan tuotantoketjujaan ja hankkimaan sen tarvitsemat välituotteet lähialueen kumppanimaista. Tässä on mahdollisuus suomalaisille yrityksille hankkia investointeja sekä saada lisää asiakkaita teollisuudesta. Saksalla ja Suomella on jo hyvin läheiset ja hyvät kauppasuhteet, mitä voidaan pitää etuna. Suomessa sähkö on lisäksi euroalueella toiseksi halvinta suhteessa muuhun Eurooppaan, mikä taas näkyisi hyvänä kilpailuvalttina investointien houkuttelussa.

Toinen mahdollisuus on vihreässä siirtymässä ja energiassa. Suomalaisilla on hyvin vahvaa osaamista kiertotaloudesta sekä kestävästä talouskasvusta. Saksa on alkanut investoimaan vahvasti ja panostamaan tähän siirtymään. Varsinkin vedyssä piilevät todella suuret mahdollisuudet Saksan markkinoilla energiantuotannon piirissä. Saksan teollisuus on rakenteeltaan hyvin energiaintensiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että energiatehokkuuteen liittyvät kysymykset ovat pinnalla Saksassa hyvin usein. Tähänkin suomalaisilla yrityksillä on tarjottavana ratkaisuja, joita voitaisiin markkinoida ja myydä. Suomen sähkön halpaa hintaa tulisi markkinoida enemmän, sillä sen myötä saksalaiset teollisuuden yritykset saattaisivat sijoittaa toimintojaan Suomeen ja samalla luoda lisää työpaikkoja.

Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller vahvistaa myös väitteen Saksasta potentiaalisena markkina-alueena:

Minkälaisen kuvauksen antaisit suomalaisille yrityksille Saksasta markkina-alueena tällä hetkellä?

”Saksa on ollut jo vuosia Suomen suurin vientimarkkina, ja sen potentiaali vain kasvaa. Maa on murroksessa, ja tulee lähivuosina investoimaan valtavasti digitalisaatioon, energiajärjestelmäänsä, ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Lisäksi moni yritys etsii paraikaa uusia alihankkijoita esimerkiksi kiinalaisten toimittajien tilalle, ja niitä etsitään usein nimenomaan EU-alueelta.”

Mitkä ovat potentiaalisimmat alat, joissa olisi kysyntää suomalaiselle osaamiselle?

”Lähivuosina digitalisten palveluiden lisäksi näemme erityisesti kasvavaa kysyntää energiaintensiivisen teollisuuden välituotteissa, energiatehokkuusratkaisuissa, infrarakentamisessa ja vetytuotannossa. Kysyntään on tosin tällä hetkellä erittäin monella muullakin alalla.”

Mitä suomalaisen tulisi ottaa huomioon, kun käy kauppaa Saksassa tai kun neuvottelee saksalaisen kanssa?

”Saksaan kannattaa lähteä hyvin valmistautuneena ja ammattimaisesti. Jos onnistuu saamaan tapaamisen saksalaisyrityksen kanssa, on se usein verrattavissa toiseen tai kolmanteen tapaamiseen Suomessa: Vastassa on hyvin perehtynyt ja yksityiskohtaisiin kysymyksiin vastauksia odottava ammattilainen. Myös englannin kielen taso on Saksassa usein vielä heikompi kuin mihin Suomessa on totuttu – sanonta että Saksaan on myytävä saksaksi pitää melko usein paikkansa.”

Jos suomalainen haluaa ostaa AHK:n palveluja, niin kuinka tulisi toimia? Mitä etua näet näiden palveluiden ja kontaktien tarjoavan suomalaisille?

”Me viemme vuodesta riippuen 20-30 suomalaisyritystä Saksan markkinoille. Useimmille teemme aluksi markkina- ja kilpailija-analyysin, joka perustuu mm. saksalaisiin asiantuntijahaastatteluihin. Sen jälkeen valitsemme yhdessä lähestyttävät yritykset, ja hoidamme yhteydenotot ja tapaamisten sopimiset saksaksi. Etuja on mm. että saksalaisiin yrityksiin ottaa silloin yhteyttä Saksassa tunnettu organisaatio, ja vielä saksaksi. Tämä antaa tarvittavaa etukäteisluottamusta, jota muuten ei välttämättä ole. Helpoiten pääsee asiassa eteenpäin ottamalla meihin yhteyttä, oikeat henkilöt löytyvät meidän sivuilta dfhk.fi

Saksassa puhaltavat tällä hetkellä muutoksen tuulet energian ja teollisuuden osalta. Lainsäädäntöä muutetaan jatkuvasti ympäristöystävällisiä ratkaisuja suosivaksi ja samalla tässä avautuu mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Saksa pyrkii olemaan Euroopassa ensimmäisten joukossa, jotka siirtyvät kestävään energiankulutukseen ja -tuotantoon. Suomalaisilla olisikin juuri nyt loistava tilaisuus olla ensimmäisenä paikalla tuomassa näitä ratkaisuja ja palveluja. Yritysten positiiviset kuvat tulevasta luovat hyvän pohjan kauppasuhteiden tiivistämiselle, investointien houkuttelulle sekä uusien asiakassuhteiden luomiselle. Tilaisuutta ei kannata nyt jättää välistä.

Suomen Keskuskauppakamari julkaisi juuri Saksaa koskevan maakatsauksen, jossa kerrotaan tarkemmin Saksan talouden tilanteesta sekä Saksassa olevista mahdollisuuksista.