ICC Suomi vahvistuu ja vaikuttaa

Pariisissa kävivät ICC Suomen edustajat Lenita Toivakka, maajohtaja sekä  Asta Kouri, projektipäällikkö, kertomassa ICC Suomen toiminnasta ja tavoitteista. Lue alta heidän havainnot ja poiminnot Pariisista.

Kansainvälinen Kauppakamari ICC edustaa 45 miljoonaa yritystä yli 100 maassa. Se on tärkeä neutraali yritysmaailman toimija, joka edustaa kaikkia toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. Tässä geopoliittisessa tilanteessa neutraalille, globaalille toimijalle on tarvetta.  ICC tekee työtä terveen kilpailun, hyvien kauppatapojen ja -prosessien sekä hyvän globaalin liiketoimintaympäristön puolesta yritysvetoisesti. Se on myös vahva vastuullisuuden ja yrittäjyyden edistäjä.

Koska haluamme kehittää ICC Suomen vahvaksi vaikuttajaksi ja yritysverkostoksi Suomessa, kävimme tutustumassa globaalin järjestön International Chamber of Commerce työhön ja painopisteisiin tässä geopoliittisessa tilanteessa.

Kansainvälisen kauppakamarin painopisteitä 2023:

  • globaalin kaupan mahdollistaminen
  • digitaalisen talouden ja kaupan edistäminen
  • vastuullisuus ja ilmastotoimet kaikkien yritysten agendalle
  • multilateraalisen yhteistyön vahvistaminen

Tapasimme ICC:n erinomaisen pääjohtajan John W.H. Denton AO sekä hänen osaavaa tiimiään. Kiitämme antoisista keskusteluista ja ideoista yhteistyön tiivistämiseksi. Olemme entistä vakuuttunempia siitä, että suomalaiset tarvitsevat ICC:n vaikuttamistyötä, palveluja ja globaalia verkostoa.

John Denton ja Lenita Toivakka.

ICC tarjoaa tietoa ja palveluja yritysten kansainvälisen kaupan erilaisiin tarpeisiin. Näitä tarjoavat ICC Academy tästä, Incoterms eli toimitusehdot tästä, erilaiset sopimusmallit ja valtava määrä kansainvälisen kaupan tueksi laadittuja julkaisuja.

Ulkomaan kaupan asiantuntijoille tarkoitettuja kansainvälisiä työryhmiä on paljon. Näihin ovat myös suomalaiset asiantuntijajäsenemme tervetulleita. Työryhmissä jaetaan tietoa, vaihdetaan parhaita käytäntöjä sekä vaikutetaan kansainvälisen kaupan sääntelyyn.

Tutustuimme mm kansainvälisen verotuksen, Taxation and Trade Commission ajankohtaiseen vaikuttamistyöhön ja painopisteisiin.  Työryhmä laatii yritysmaailman näkemyksiä verotuksen kehittämiseen OECD:lle, YK:lle ja EU:lle.

Tutustuimme myös digitaalisen talouden ja kaupan (Digital Economy Commission) ajankohtaiseen kehittämistyöhön ja painopisteisiin. Työryhmän agendalla on mm Kyberturvallisuuden edistäminen sekä kyberturvallisuuden kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen ja yhteisten dataturvallisuutta parantavien periaatteiden luominen.

Tämän lisäksi erilaisia kansainvälisiä työryhmiä ovat muun muassa:

ICC Environment and Energy
ICC Trade and Investment
ICC Competition
ICC Innovation and IP
ICC Corporate Responsibility
ICC Banking and Finance

Tässä lisätietoa suomalaisista, jotka on nimetty ICC Suomen puolesta ICC:n kansainvälisiin työryhmiin.

Kiitämme Kansainvälisen Kauppakamarin pääsihteeriä, kollegojamme ja asiantuntijoita antoisista keskusteluista ja ideoista yhteistyön tiivistämiseksi. Olemme entistä vakuuttuneempia siitä, että suomalaiset yritykset tarvitsevat ICC:n vaikuttamistyötä, palveluja ja globaalia verkostoa.

Marraskuinen Pariisi hemmotteli meitä auringonpaisteella. Olemme myös iloisia siitä, että pääsimme vähän harjoittelemaan ranskan kielen taitojamme käytännössä.

(Vas.) Asta Kouri, Tina Launois ja Lenita Toivakka.

Kansainvälinen kauppakamari tekee tiivistä yhteistyötä monien kansainvälisten organisaatioiden (mm WTO, YK, OECD, EU komissio, G20) kanssa. Matkalla me tutustuimme myös Suomen OECD Edustuston toimintaan. OECD merkittävänä kansainvälisenä organisaationa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille asiantuntijapalveluille ja IT- ratkaisuille. Vähemmän tunnettua suomalaisten yritysten keskuudessa on se, että ne voivat rekisteröityä OECD:n ostoportaaliin. ICC Suomi järjestää aiheeseen liittyvän tilaisuuden. Lisätietoa on tulossa.