Kansainvälistä asiakirjayhteistyötä Pariisin alkuperätodistus- ja ATA carnet -kokouksissa

Marraskuinen Pariisi kokosi yhteen alkuperätodistus- ja ATA-asiantuntijat kauppakamareista ympäri maailmaa nelipäiväiseen kokoukseen. International Certificate of Origin Council kokoontui Kansainvälisen kauppakamarin pääkonttorissa 15.–16.11. 2022 ja World ATA Carnet Council (WATAC) 17. – 18.11.2022. Keskuskauppakamarista Suomen edustajina olivat kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri ja yhteyspäällikkö Anne Hatanpää.

Alkuperätodistukset – painopisteiden vahvistamista uusilla varapuheenjohtajilla

Kokouksessa käsiteltiin alkuperätodistusten tulevaisuutta niin automaattisen hyväksynnän kuin sähköisten alkuperätodistusten liikkumisen näkökulmista. Lisäksi tuotiin esille alkuperän määrittämisen tärkeyttä viennissä etenkin vapaakauppasopimuksissa ja kauppakamarien vahvaa asiantuntemusta tässä. Tätä koskien ICC:llä on meneillään Genesis -pilottiprojekti, jossa pilottikauppakamarit tarjoavat yrityksille alustan alkuperäilmoituksen vahvistamiseen.

Ryhmän kokoonpanoa vahvistetaan sääntömuutoksen myötä kolmella varapuheenjohtajalla ryhmälle tärkeillä painopisteillä. Vastuualueet uusilla varapuheenjohtajilla ovat CO Accrediation Chain, digitaalinen kehitys ja alkuperäasiat. Varapuheenjohtajien paikat tulevat hakuun alkuvuoden aikana ja ovat avoinna kaikille ryhmän jäsenille. Ryhmän puheenjohtajana toimii Martin van der Weide (Netherlands Chamber of Commerce).

ATA carnet -kohti sähköistä liikkuvuutta

Henk Wit (Netherlands Chamber of Commerce) valittiin WATAC:in puheenjohtajaksi ja Declan Daly (United States Council for International Business) varapuheenjohtajaksi vuosille 2023–2025. Ruedi Bolligeria (Alliance of Swiss Chambers of Commerce) jatkaa puheenjohtajana vuoden 2022 loppuun. Kokoukseen osallistui 44 ATA carnet-asiantuntijaa 27 maasta ja alueelta.

Kokouksessa käsiteltiin siirtymistä sähköiseen ATA carnet-järjestelmään (eATA Global Transition Plan). Useat ATA carnet’eita myöntävät tahot ovat siirtymässä vähitellen eATA:n pilotointivaiheeseen. Lisätietoja eATA:sta saa tästä.

Työpajoissa paneuduttiin yhteistyöhön tullien kanssa eATA-projektissa sekä eATA carnet’n käytön tietoisuuden lisäämiseen. ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liitty­nei­siin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. ATA carnet’lla voidaan väliaikaisesti viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita.

Kokouksessa käsiteltiin myös sotien ja sanktioiden vaikutusta ATA carnet’eiden myöntämiseen, käyttöön ja mahdollisten tullien ja verojen maksamisesta tullien niitä vaatiessa. Hyvien käytäntöjen jakaminen on erityisen tärkeää ongelmatilanteissa.

ATA carnet täyttää 60 vuotta vuonna 2023. Juhlavuodesta kuulemme lisää myöhemmin.

International Certificate of Origin Council ja WATAC kokoukset pidetään seuraavan kerran kesäkuussa Genevessä 13. World Chambers Congressin yhteydessä.

Kirjoittanut:
Hannele Visuri ja Anne Hatanpää