ICC Suomen pankkiteknisen ryhmän asiantuntijat Pariisissa 19.10-20.10.2022

Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen Pankkitekninen ryhmä otti osaa ICC:n Banking Commissionin syyskokoukseen, joka järjestettiin ICC:n päämajassa Pariisissa.

Mukana kokouksessa olivat puheenjohtaja Jonne Perä sekä jäsenet Pirjo Blå ja Jussi Malminen.

Vasemmalta oikealle: Jonne Perä, Jussi Malminen ja Pirjo Blå

Kokous oli jaettu kahdelle päivälle, joista ensimmäinen oli varattu ICC Official Opinion sessioon, jossa kaikkien halukkaiden jäsenmaiden edustajat kokoontuivat keskustelemaan ja lopulta yksimielisesti hyväksymään viimeisimmän virallisen tulkinnan, joka oli nostettu ICC:n päätettäväksi. Tilaisuudessa keskusteltiin myös yleisesti siitä miten remburssien alla tehdyistä asiakirjaesityksistä saataisiin ns. ”puhtaita” jo ensi esityksellä ja kuinka kiistatilanteita voitaisiin välttää. Keskeiseksi haasteeksi tunnustettiin ennen kaikkea se, että ICC:n sääntöjen ja erilaisten ohjeistuspaperien ”levikki” ei ole riittävällä tasolla, johtuen osittain julkaisukanavista ja toisaalta hinnasta. Oli rohkaisevaa kuulla, että näiden asioiden ratkaisemiseksi löytyy tahtotilaa ja sitoumusta, niin Banking Commissionin johtoryhmästä, kuin ennen kaikkea jäsenmaiden edustajien asenteista.

Toisena kokouspäivänä keskusteltiin markkinoiden trendeistä, haasteista ja Trade Financen tulevaisuudesta. Puheenvuoroja kuultiin mm. ICC:n digitalisaation, regulaation sekä kestävän kehityksen työryhmien puheenjohtajilta. Vierailevana luennoitsijana toimi lisäksi OECD:n Trade and Agriculture Directoraten johtaja Marion Jansen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ICC:llä on keskeinen rooli teknologian edistämisen mahdollistajana, kauppaa edistävän regulaation vaikuttajana ja Trade Finance instrumenttien relevanttiuden säilyttäjänä. Ja Banking Commissionin puheenjohtaja Lynn Ng:n sanoin ”meidän kaikkien jäsenien tulee olla näiden roolien ylpeitä edustajia”.

Kuvat: Jonne Perä, ICC Suomen pankkiteknisen ryhmän puheenjohtaja