ICC JA ASIAKIRJAT -ulkomaankaupan palvelut maailmanlaajuisesti

Kansainvälinen kauppakamari ICC hallinnoi kauppakamarien asiakirjapalveluita ja tarjoaa yhteisen keskustelufoorumin ja yhtenevät käytännöt sekä ohjeistukset maailmanlaajuisesti.

Alkuperätodistus- ja ATA carnet-vastaavat ympäri maailmaa kokoontuvat ICC WCF International CO Council ja World ATA Carnet Council (WATAC) -kokouksiin kahdesti vuodessa. Pandemia-aikana kokoukset järjestettiin etänä. Yli 20 maan edustajat tapasivat kolmipäiväisessä seminaarissa touko-kesäkuun vaihteessa 2022 Amsterdamissa. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden yhteyspäällikkö Anne Hatanpää ja kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri osallistuivat kokouksiin Suomesta.

Kokousten asialistalla olivat asiakirjamaailman digitalisaatio, kauppakamarien kouluttaminen, yhtenäiset säännöt, tiedonvaihto hyvistä toimintatavoista, maiden kohtaamat haasteet sekä asiakirjojen tilanne maakohtaisesti. ATA carnet’eiden osalta keskityttiin digitalisaatioon, sanktioiden ja sotien vaikutukseen ATA carnet’eiden myöntämisessä ja käsittelyssä. Esillä olivat myös eri maiden mahdollinen liittyminen ATA carnet -järjestelmään.

Kansainvälisesti tunnistettavat alkuperätodistukset

Kokouksessa keskusteltiin alkuperätodistusten (Non-preferential Certificate of Origin)  ICC:n CO Accrediation Chain -ketjun hyödyistä. Ketjuun kuuluvien kauppakamarien alkuperätodistusten aitous voidaan tarkastaa ICC CO Verification -nettisivuilta. Tämä estää todistusten mahdolliset väärinkäytökset.

ICC uudisti vuodesta 2013 käytössä olleen palvelun tänä keväänä. Suomalaiset kauppakamarit ovat kuuluneet akkreditoituina ICC:n CO Accrediation Chain -ketjuun vuodesta 2019. Jäsenmaita on tällä hetkellä 31 ja akkreditoituja kauppakamareita 775.

Alkuperätodistuksen tarkoituksena on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- ja kaupallisten vaatimusten mukaisesti. Suomalainen alkuperä voi joissain tapauksissa olla kilpailuetu maailmanmarkkinoilla. Euroopassa käytävä sota ja Kiinan tiukat koronatoimet heijastuvat suoraan myönnettyjen alkuperätodistusten määrään.

ATA carnet’eiden kysyntä piristynyt

Koronavuosien jälkeen ATA carnet’eiden kysyntä on piristynyt. Näyttelyjä pidetään, ja ammatinharjoittamisvälineitä tarvitaan taas eri projekteissa. ATA carnet on osoittautunut erinomaiseksi asiakirjaksi vietäessä tavaroita väliaikaisesti Isoon-Britanniaan brexitin jälkeen sekä muihin ATA carnet-maihin.

ATA carnet digitalisoituu

eATA carnet -projektin tavoitteena on digitalisoida ATA carnet ja sen elinkaaren hallintaprosessit – myöntämisestä ja ilmoituksista liiketoimiin ja kyselyihin.

Kansainvälinen kauppakamari ICC aloitti eATA -konseptin kehittämisen vuonna 2016. Pilottihanke käynnistettiin Maailman tullijärjestön tuella. Samalla siirryttiin varsinaiseen kehittämisprosessiin.

Kehitetty eATA carnet -järjestelmä sisältää erilaisia ​​digitaalisia työkaluja, jotka on räätälöity useita sidosryhmiä varten. eATA-työkaluja ovat älypuhelinsovellus (ATA carnet -sovellus), jonka avulla carnet’in haltijat voivat kuljettaa mukanaan digitaalisia versioita ATA carnet-tulliasiakirjoista, sekä ATA carnet -tulliportaali, jonka avulla tullivirkailijat voivat tarkastaa carnet’et ja hyväksyä digitaalisesti ilmoitetut tapahtumat.

Tällä hetkellä eATA Carnet -pilottiprojekteja on jo käynnissä. Esimerkiksi Lontoon kauppakamarin ja Heathrown lentokentän tuella muiden pilottimaiden matkustajat ja rahtioperaattorit voivat käsitellä ATA carnet’eja digitaalisesti Isossa-Britannissa ja vastaavasti Ison-Britannian carnet’n haltijat muissa pilottimaissa (Belgia, Kanada, Kiina, Saksa, Norja, Venäjä, Sveitsi).

Lisätietoja:
www.vientiasiakirjat.fi ja www.atacarnet.fi