ICC – Ulkomaankaupan asiakirjakokoukset Genevessä

Keskuskauppakamarin Anne Hatanpää ja Hannele Visuri osallistuivat ICC:n alkuperätodistusneuvoston (International CO Council meeting) ja ATA carnet neuvoston (World ATA Carnet Council) kokouksiin, jotka järjestettiin juhannusviikolla Genevessä.

Alkuperätodistuskokoukseen osallistui 50 kauppakamarin edustajaa 30 eri maasta.

  • Kokous nimitti kolme varapuheenjohtajaa. He tulevat Ranskasta, Kiinasta ja Iso-Britanniasta, ja he vastaavat alkuperätodistusverkostosta (CO Chain), digitalisaatiosta ja alkuperäasioista. Tarkoituksena on vahvistaa ja syventää osaamista näillä kolmella osa-alueella.
  • Kokouksessa hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä Akkreditoituun alkuperäverkostoon (CO Chain): Tunisian kauppakamari ja Etelä-Afrikan kauppakamari. Verkosto on ollut toiminnassa kymmenen vuotta, ja jäsenmaita on 33. Suomi on liittynyt verkostoon vuonna 2019.
  • ICC ja ITC (International Trade Centre) ovat tehneet yhteisprojektin Keski-Aasian maissa alkuperätodistusten digitalisaation edistämiseksi. Projektissa kartoitettiin maiden nykytila ja annettiin suositukset seuraaviksi askelmerkeiksi.
  • Kauppakamareilla on tärkeä rooli kansainvälisessä kaupassa lähellä yrityksiä toimivana organisaationa, joka tuntee jäsenensä ja palvelutarpeet.

ATA carnet-kokoukseen osallistui 45 kauppakamarin edustajaa 31 maasta.

  • ATA carnet on helpottanut väliaikaista vientiä jo 60 vuoden ajan. Tavoitteena on siirtyä paperisesta kokonaan sähköiseen ATA carnet’seen vuoteen 2027 mennessä.
  • Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu siitä, miten siirtyminen sähköiseen carnet’seen toteutetaan teknisesti ja juridisesti. Lisäksi pohdittiin eri toimijoiden roolia onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi. Kauppakamareilla, yrityksillä ja tullilla on paljon opittavaa, mutta sähköinen carnet tulee helpottamaan ja nopeuttamaan väliaikaista vientiä entisestään.

Lisää ATA carnet’sta oheisessa videossa: https://www.youtube.com/watch?v=sYbUbKom23c

Anne Hatanpää
Yhteyspäällikkö, kansainväliset asiat
Keskuskauppakamari

Hannele Visuri
Asiantuntija, kansainvälinen kauppa
Keskuskauppakamari