Vastuullisuustyön ytimessä arvoketjun päästöjen vähentäminen

Suomalaiset yritykset ovat Keskuskauppakamarin keväällä 2023 toteuttaman ilmastokyselyn mukaan ryhtyneet aktiivisesti ilmastotoimiin. Kyselyn tulokset kuitenkin osoittivat suuryritysten olevan pk-yrityksiä edellä ilmastotoimissa. Tämä ero näkyi kyselyssä sekä oman toiminnan päästöjen vähentämisessä että panostuksissa vihreän siirtymän ratkaisuihin.

Suuryrityksille tulee monelta suunnalta painetta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen koko arvoketjun osalta. Painetta luovat yhtäältä yritysten omat kunnianhimoiset tavoitteet, mutta myös kiristyvä sääntely ja rahoittajien vaatimukset. Tämän johdosta arvoketjussa olevien pk-yritysten vaikuttavat ilmastotoimet ovat enenevässä määrin myös suuryritysten intressissä. Ilmastokyselyyn vastanneista yli 250 henkeä työllistävistä yrityksistä 80 prosenttia on asettanut päästövähennystavoitteen, kun 50–249 henkeä työllistävistä yrityksistä päästövähennystavoitteen on asettanut 60 prosenttia. Suuret yritykset ovat myös aktiivisempia ja monipuolisempia ilmastotoimissa.

Ilmastokysely osoitti myös sen, että pk-yrityksissä ei ole vielä tunnistettu vihreän siirtymän potentiaalia niin vahvasti kuin suuryrityksissä. Suuryrityksistä 62,7 % kertoo kehittävänsä tuotteita tai palveluita, jotka vähentävät asiakkaiden päästöjä. Pk-yritysten osalta vihreän siirtymän ratkaisuja kehittää 35,3 % vastaajista. On selvää, että kaikkia arvoketjun ja laajemmin ekosysteemin toimijoita tarvitaan entistäkin vahvemmin globaalien ilmastoon ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisuun.

Selvitimme kyselyssä syitä ilmastotoimien vähäisyyteen tai niiden puutteeseen. Kyselyn mukaan pk-yritysten ilmastotoimien jarruina on liiketoimintaan sopivien ilmastoratkaisujen puute. Muut syyt ovat kustannukset, investoinnit muihin asioihin ja osaamisen puute. Tarvitsemme siis lisää tietoa ja porkkanoita vihreän siirtymän liiketoimintamahdollisuuksiin, panostuksia tki-toimintaan ja enemmän tietoa rahoitusratkaisuista. Tilausta on myös käytännönläheiselle osaamisen kehittämiselle.

Meillä Keskuskauppakamarissa yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on luoda pk-yrityksille sopivia ja käytännönläheisiä ratkaisuja vastuullisuustyöhön. Ratkaisumme auttavat erityisesti suuryritysten arvoketjuissa toimivia pk-yrityksiä.

• Ilmastotoimien osalta jo yli 500 yritystä on käynyt päästövähennyskoulutuksemme, joka on suunnattu ensisijaisesti hiilijalanjäljen laskentaa aloittaville henkilöille ja käytännön vastuullisuustyötä tekeville. Osallistuja saa koulutuksesta hyvät eväät hiilijalanjäljen laskentaan GHG-protokollan mukaisesti.
• Lisäksi lanseerasimme viime vuoden lopulla hiilijalanjälki laskettu -merkin, joka tekee näkyväksi pk-yrityksen ilmastotyön aloituksen ja yrityksen oman toiminnan scope 1 ja 2 päästöt. Hiilijalanjälki laskettu -merkki auttaa myös sidosryhmien, kuten asiakkaana olevan suuryrityksen arvoketjujen päästöjen määrään liittyvien tietojen keräämisessä. Merkki on saanut innostuneen vastaanoton myös suuryritysten keskuudessa ja nähtävissä on, että Hiilijalanjälki laskettu -merkki on yksi tapa osoittaa asiakkaalle päästöt
• Laajempaan vastuullisuustyön kehitykseen järjestämme kaksi kertaa vuodessa suosittua yritysjohdon vastuullisuusvalmennusta. Suuri Yritysvastuupäivä puolestaan pureutuu 15.11.2023 ajankohtaisimpiin vastuullisuusteemoihin: luontokatoon, kestävän työelämän rakentamiseen ja geopolitiikan ulottuvuuksiin yritystoiminnassa.

Keskustelen erittäin mielelläni ICC Suomen jäsenyritysten kanssa hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseen sopivista ratkaisuista. Luonnollisesti toivotamme myös ICC Suomen jäsenyritykset edustajineen tervetulleiksi vastuullisuuden koulutuksiin ja tilaisuuksiin. ICC Suomen jäsenet pääsevät mukaan kaikkiin Keskuskauppakamarin koulutuksiin ja tilaisuuksiin jäsenhinnalla.

Anne Vanhala
vastuullisuusasiantuntija
Keskuskauppakamari
anne.vanhala@chamber.fi
p. 050 339 1625S